a a a

Curs pentru potențialii experți evaluatori ai ANACEC

Noutăți

Curs pentru potențialii experți evaluatori ai ANACEC
23 Septembrie 2021

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță înscrierea la cursul Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de licență, studii superioare integrate și studii superioare de master, pentru doritorii de a deveni experți evaluatori certificați ai ANACEC.

Cursul are ca scop formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor de evaluare externă ale potențialilor experți-evaluatori. Durata cursului este de 90 ore (3 credite ECTS), repartizate pe 3 module.

  • Primul modul va asigura familiarizarea formabililor cu prevederile cadrului normativ european și național privind evaluarea externă a programelor de studii. 
  • Al doilea modul este orientat pe formarea/ dezvoltarea/ consolidarea competențelor de evaluare externă a programelor de studii, de utilizare a instrumentelor de lucru în procesul de evaluare externă. Formabilii vor fi familiarizați cu rolul și atribuțiile  expertului-evaluator. 

În cadrul celui de al treilea modul formabilii vor elabora, în mod individual sau în grup, un portofoliu. 
Grupul țintă:

  • reprezentanți ai mediului academic (cadre didactice cu titluri științifice/ științifico-didactice), implicați în activitatea didactică și/sau de cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ superior și/ sau de cercetare.
  • studenți, care își fac studiile la programe de studii superioare de licență, master sau doctorat.  

Cursul va fi realizat în perioada 05 octombrie - 20 octombrie 2021
Sesiunile de instruire se vor realiza în format online, în intervalul orelor 15.00-17.00. 
Perioada de înscriere: 23 septembrie - 03 octombrie 2021. Doritorii sunt rugați să se înregistreze AICI.

Formabilii care vor finaliza cu succes cursul vor fi incluși în Registrul evaluatorilor ANACEC și implicați în procesul de evaluare a programelor de studii pe domeniul de competență.