a a a

Anunț privind recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master

Noutăți

Anunț privind recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master
02 Martie 2021

Vă informăm că în perioada 01-05 martie 2021, Agenția Națională de Asigurare a  Calității în Educație și Cercetare recepționează dosarele de evaluare externă în vederea  acreditării programelor de studii superioare de licență și master în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și  acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de  formare continuă, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18.05.2016 cu modificările  ulterioare și a Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 Cu privire la planificarea evaluării  externe a programelor de studii superioare pentru anul de învățământ 2020-2021

Totodată, Vă informăm că urmare a prevederilor Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de  sănătate publică nr. 47 din 26.02.2021 de instituire a unui regim special de muncă, în perioada  01-15 martie 2021, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în autoritățile publice, cererile de inițiere a procedurii de evaluare externă, semnate digital de conducătorii instituțiilor de învățământ superior vor fi transmise la adresa contact@anacec.md, iar dosarele de evaluare  externă la programele de studii supuse procesului de evaluare externă vor fi transmise în format  electronic la adresa anacec.coordonator@gmail.com. Termenul de depunere a dosarelor de  evaluare externă pe suport hârtie va fi anunțată ulterior.