a a a

ANUNȚ privind inițierea procesului de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării

Noutăți

ANUNȚ privind inițierea procesului de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării
04 Noiembrie 2021

ANACEC anunță inițierea procesului de consultare publică a proiectului Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării.

Proiectul Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării  este elaborat în temeiul actelor normative pentru evaluare în cercetare și inovare, și în conformitate cu atribuțiile ANACEC ce îi revin în asigurarea calității în educație și cercetare.

Elaborarea prezentului proiect de regulament este condiționată de stabilirea:

  • cerințelor de eligibilitate față de lucrările științifice pentru acceptarea acestora spre examinare și ulterior contorizare în procesul evaluării activităților din domeniile cercetării și inovării;

  • tipurilor de lucrări științifice luate în considerare în procesul evaluării;

  • caracterului unitar al exigenţelor faţă de publicaţiile ştiinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesele de evaluare a cercetării și inovării de către ANACEC.

Prevederile Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării  vor fi aplicate în procesul de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, aprobarea calității de conducător de doctorat, evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, evaluare a revistelor și manifestărilor științifice

Proiectul regulamentului menționat poate fi accesat aici.

Propunerile și opiniile la proiect se vor prezenta în format electronic, în termen de până la 30 noiembrie 2021, pe adresa contact@anacec.md.

Telefon de contact: 022-783854; 022-783852