a a a

Anunț privind consultarea publică a Metodologiei de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză

Noutăți

Anunț privind consultarea publică a Metodologiei de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză
19 Octombrie 2023

ANACEC anunță inițierea procesului de consultare publică a Metodologiei de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză.

Elaborarea Metodologiei de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză este prevăzută în pct. 75 a Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 497 din 23.10.2019.

Metodologia stabilește cerințele pentru depunerea sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză, etapele, procedurile și actorii implicați în examinare, modul de luare a deciziilor pe marginea sesizărilor și de analiză a acestora. Subiectul sesizărilor depuse pot fi nerespectarea standardelor indicate în Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, secțiunea III, anexa 2 (ordinul MECC nr. 514 din 05.12.2017), pentru tezele de doctor, și a standardelor de calitate indicate în Recomandările privind elaborarea și susținerea tezei de doctor habilitat / lucrării de sinteză (Ordinul ANACEC nr. 10-A din 25.02.2021), pentru tezele de doctor habilitat / lucrările de sinteză.

Le elaborarea proiectului de Metodologie s-a ținut seama de conținutul actului similar din România (din considerentele că cadrul normativ național ce ține de studiile doctorale este, în mare parte, asemănător) și de cerințele privind tezele de doctorat, modul de susținere a acestora și procedurile de conferire a titlurilor științifice în Republica Moldova.

Proiectul metodologiei menționate poate fi accesat aici.

Propunerile și opiniile la proiect se vor prezenta în format electronic, în termen de până la 15 noiembrie 2023, pe adresa contact@anacec.md.

Telefon de contact: 022-783854