a a a

Acord de colaborare semnat pentru promovarea culturii calității studiilor din Republica Moldova

Comunicate de presă

Acord de colaborare semnat pentru promovarea culturii calității studiilor din Republica Moldova
09 Martie 2021

Pe data de 9 martie 2021, a fost semnat un Protocol de colaborare între Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și Liga Studenţilor Originari din Republica Moldova (LSORM).  Protocolul a fost semnat de Andrei Chiciuc, președinte al ANACEC și Nicu Știrbeț, președinte al LSORM.

Obiectul acordului îl constituie parteneriatul între cele două organizaţii în domeniul asigurării calității în educație, și anume promovarea culturii calității studiilor oferite în cadrul instituțiilor de învățământ de toate nivelurile din Republica Moldova. Activitățile de cooperare consemnate de ambele părți în cadrul Protocolului sunt: 

  • Încurajarea stabilirii de parteneriate între instituțiile de învățământ propriu-zise și partenerii acestora, în persoana ANACEC și LSORM, prin activități comune de cooperare în domeniul asigurării calității în educație;
  • Atragerea și implicarea studenților basarabeni din străinătate în activități de asigurare externă a calității în educație din Republica Moldova;
  • Diseminarea experiențelor și a bunelor practici ale studenților basarabeni din străinătate în asigurarea și evaluarea calității în educație din Republica Moldova;
  • Participarea la proiecte comune în domeniul asigurării calității în educație, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale;
  • Organizarea în comun a unor manifestări în domeniul asigurării calității, precum conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații etc.

Protocolul a fost semnat pentru 5 ani, iar pe parcursul acestei perioade ANACEC își asumă să sprijine prin acțiunile sale dezvoltarea relațiilor de colaborare și inițierea proiectelor de implicare a studenților/tinerilor din Diasporă, să promoveze prin intermediul partenerilor săi instituționali a realizării de către studenții moldoveni, cu pregătire academică în străinătate, a unor stagii de practică. În același timp, reprezentanții LSORM vor promova serviciile și activitățile desfășurate de către ANACEC în cadrul grupurilor Diasporei academice. De asemenea, ambele entități planifică să creeze un grup de lucru pentru identificarea și implementarea proiectelor comune cu impact pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova și calității programelor de studii oferite în țara noastră. 

Liga  Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM), este primul proiect major al Diasporei pentru Diasporă, inițiat în 2019 ca organizația spin-off a comunității de studenți și tineri profesioniști formată în jurul Proiectului de Excelență Academică „Gala Studenților” (GSORM) în parteneriat cu Asociaţia Studenților din Rep Moldova (ASRM) în Olanda, Asociatia Moldovenilor din Marea Britanie (AMMB Student), cu suportul Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS); ca o platformă unică de reprezentare a drepturilor studenților basarabeni de peste hotarele țării în raport cu instituțiile statului și partenerii de dezvoltare din Republica Moldova. Platforma LSORM reprezintă un forum de discuții și acțiuni concrete acasă, de reprezentare studențească și coagulare a planurilor, ideilor și viselor acelei generații ”înstrăinate” a Moldovei, acei tineri cu mare potențial, plecați la studii peste hotare, cu o vastă experiență profesională și personală, ce își doresc întoarcerea acasă și a contribui activ la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Protocolul integral poate fi accesat aici.