a a a

Simpozionul pedagogic „Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice”

14
Mai
14 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației.

Organizatori
Institutul de Științe ale Educației,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat din Moldova,
UPS „I.Creangă”,
US „B.P.Hașdeu” Cahul,
Universitatea„Dunărea de Jos” Galați (România),
OLSDÎ (R.Moldova)
CCD Iași, IȘJ Iași  

Persoana responsabilă / date de contact:
Pogolșa Lilia, Tel.: (+373) 69106915, e-mail: pogolsha_lilia@yahoo.com
Vicol Nelu, Tel.: (+373) 69886648, e-mail: iseneluvicol@gmail.com
Paladi Oxana, Tel.: (+373) 61020501, e-mail: paladi.oxana@mail.ru

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației.

Organizatori
Institutul de Științe ale Educației,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat din Moldova,
UPS „I.Creangă”,
US „B.P.Hașdeu” Cahul,
Universitatea„Dunărea de Jos” Galați (România),
OLSDÎ (R.Moldova)
CCD Iași, IȘJ Iași  

Persoana responsabilă / date de contact:
Pogolșa Lilia, Tel.: (+373) 69106915, e-mail: pogolsha_lilia@yahoo.com
Vicol Nelu, Tel.: (+373) 69886648, e-mail: iseneluvicol@gmail.com
Paladi Oxana, Tel.: (+373) 61020501, e-mail: paladi.oxana@mail.ru