a a a

Simpozionul „Armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar: realizări și perspective”

09
Decembrie
09 - 10 Decembrie 2020
 
Manifestări științifice

Locația: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Mun.Chișinău, bd. Gagarin, 8.
Date de contact: Romandaș Nicolai, tel.: 022 815609, e-mail: rectorat@uccm.md, romandas@mail.ru

Descriere:

Locația: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Mun.Chișinău, bd. Gagarin, 8.
Date de contact: Romandaș Nicolai, tel.: 022 815609, e-mail: rectorat@uccm.md, romandas@mail.ru