a a a

Simpozionul științifico-practic dedicat Zilei Mondiale a Calităţii

11
Noiembrie
11 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator:  Academiade Studii Economice din Moldova   

Persoane responsabile / date de contact:
Țurcanu Gheorghe, Solcan Angela
Tel.: (+373) 22 40-27-36, e-mail:departament.mg@ase.md
Cernavca Mihail, Tel.: (+373) 60003555, e-mail: mcern@mail.ru    

Descriere:

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator:  Academiade Studii Economice din Moldova   

Persoane responsabile / date de contact:
Țurcanu Gheorghe, Solcan Angela
Tel.: (+373) 22 40-27-36, e-mail:departament.mg@ase.md
Cernavca Mihail, Tel.: (+373) 60003555, e-mail: mcern@mail.ru