a a a

Simpozionul științific „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”,

25
Iunie
25 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația:  str. Ion Creangă, 45, Institutul Național de Cercetări Economice

Organizatori
InstitutulNațional de Cercetări Economice,
Universitateade Stat din Moldova,
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Stratan Alexandru, Timuș  Angela,  Doga-Mîrzac Mariana
Tel.: (+373)22 50-11-00, Fax: (+373) 2274-37-94
E-mail: info@ince.md , web site: www.ince.md    

Descriere:

Locația:  str. Ion Creangă, 45, Institutul Național de Cercetări Economice

Organizatori
InstitutulNațional de Cercetări Economice,
Universitateade Stat din Moldova,
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Stratan Alexandru, Timuș  Angela,  Doga-Mîrzac Mariana
Tel.: (+373)22 50-11-00, Fax: (+373) 2274-37-94
E-mail: info@ince.md , web site: www.ince.md