a a a

Consiliul de conducere al ANACEC din 30.09.2022

30
Septembrie
30 - 30 Septembrie 2022
 
Ședințe

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 30.09.2022

 

1. 14:00 - 14:35. Examinarea subiectelor privind evaluarea/ atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice.

1) Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctorat?

 • Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor habilitat;
 • Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor;
 • Respingerea demersurilor de formare a Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor

2) Cu privire la conferirea/confirmarea titlurilor științifice de doctor și doctor habilitat:

 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate).

3) Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar;
 • Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar;
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar.

4) Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Aprobarea calității de conducător de doctorat;. 
 • Respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat. 

5) Cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate:

 • Aprobarea solicitărilor de recunoaștere și echivalare a actelor; 
 • Respingerea solicitărilor de recunoaștere și echivalare a actelor. 

6) Cu privire la seminarele științifice de profil.

7) Cu privire la evaluarea revistelor științifice.

2. 14:35 - 14:50.  Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de licență.

 1. 0211.7 Designul jocurilor, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova.
 2. 0211.6 Producție multimedia, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova.

3. 14:50 - 15:05. Examinarea rezultatelor evaluării externe a programului de studii superioare de master, supus procedurii de monitorizare post-evaluare: Administrarea colectivităților locale, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

4. 15:05 - 15:25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master din domeniul Drept.

5. 15:25 - 15:35. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic și Registrului experților evaluatori în domeniul formării profesionale continue.

Descriere:

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 30.09.2022

 

1. 14:00 - 14:35. Examinarea subiectelor privind evaluarea/ atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice.

1) Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctorat?

 • Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor habilitat;
 • Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor;
 • Respingerea demersurilor de formare a Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor

2) Cu privire la conferirea/confirmarea titlurilor științifice de doctor și doctor habilitat:

 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate).

3) Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar;
 • Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar;
 • Respingerea deciziilor de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar.

4) Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Aprobarea calității de conducător de doctorat;. 
 • Respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat. 

5) Cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate:

 • Aprobarea solicitărilor de recunoaștere și echivalare a actelor; 
 • Respingerea solicitărilor de recunoaștere și echivalare a actelor. 

6) Cu privire la seminarele științifice de profil.

7) Cu privire la evaluarea revistelor științifice.

2. 14:35 - 14:50.  Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de licență.

 1. 0211.7 Designul jocurilor, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova.
 2. 0211.6 Producție multimedia, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova.

3. 14:50 - 15:05. Examinarea rezultatelor evaluării externe a programului de studii superioare de master, supus procedurii de monitorizare post-evaluare: Administrarea colectivităților locale, prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

4. 15:05 - 15:25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master din domeniul Drept.

5. 15:25 - 15:35. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic și Registrului experților evaluatori în domeniul formării profesionale continue.