a a a

Consiliul de conducere al ANACEC

28
Aprilie
28 Aprilie 2022
 
Ședințe

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.04.2022

 

1. 14:00 - 14:35. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice

1.1 Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate de susțineri a tezelor de doctor:

 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susțineri a tezelor de doctor habilitat;
 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor;
 • Cu privire la respingerea demersurilor de formare a Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor.

 

1. 2. Conferirea/confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la respingerea deciziei de conferire a titlului științific de doctor conferit de organizația din domeniile cercetării și inovării.

1.3. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar.

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat.
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate.

1.6. Aprobarea seminarelor științifice de profil.

Raportor: Cuciureanu Gheorghe

2. 14:35 - 14:45.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general.

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cimișlia;
 2. Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Hîrbovăț, r. Anenii Noi.

 

Raportori: Argint-Căldare Lucia, Ghicov Adrian

 

3. 14:45 - 15:05. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării/ reacreditării programelor de studii superioare de licență și master, după cum urmează:

 1. Geografia mediului înconjurător, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 2. Geoinformatică, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 3. Chimie ecologică, domeniul general de studiu 050 Științe chimice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, la cererea depusă de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 4. Biologie și psihologia sănătății, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 5. Filosofii contemporane, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Stat și societate din perspectivă istorică (forme de guvernare, securitate națională și relații internaționale), domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Moldova;
 7. Tehnologia informației, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Securitate informațională, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Calculatoare și rețele informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. Managementul aplicațiilor informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 11. 0613.4 Informatică, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 12. Microelectronică și nanotehnologii, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Inginerie biomedicală, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 14. Sisteme și comunicații electronice, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 15. Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 16. Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 17. Științe horticole, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 18. Siguranța alimentelor de origine vegetală, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 19. Protecția integrată a plantelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 20. Protecția integrată a agroecosistemelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 21. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 22. Securitate și apărare, domeniul general de studiu 103 Servicii ale securității, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

 

4. 15:05 - 15:15. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea reacreditării programului de studii superioare de licență supus procedurii de monitorizare post-evaluare 0114.10 Limbi Străine (Limba engleză și germană), prestat de Universitatea de Stat din Comrat.

5. 15:15 - 15:25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare externă și desemnarea coordonatorilor comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării/ reacreditării și autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

6. 15:25 - 15:40 Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională din învățământul profesional tehnic.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 71460 Mecatronică (nivel 5 ISCED);
 • 715110 Utilaj Tehnologic industrial și accesorii (nivel 4 ISCED),

prestate de Colegiul de inginerie (or. Strășeni).

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (autorizare de funcționare provizorie):
 • 42110 Jurisprudență (nivel 4 ISCED),

prestat de Colegiul de Criminologie și Drept „V. Bujor.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar) (nivelul 3 ISCED);
 • 23010 - 723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător (industria ușoară) (nivelul 3 ISCED);
 • 722201 Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică (nivelul 3 ISCED)
 • 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură (nivelul 3 ISCED),

prestate de IP Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură (nivelul 3 ISCED),

prestat de IP Școala Profesională, or. Vulcănești.

5. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 811013-811011 Viticultor-vinificator - Pomicultor (nivelul 3 ISCED);
 • 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist-mașinist în producția agricolă (nivelul 3 ISCED);
 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor (nivelul 3 ISCED);
 • 1013002 Bucătar.

prestate de IP Școala Profesională, or. Nisporeni.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională

(autorizare de funcționare provizorie):

 • 11210 Educație timpurie (calificarea Educator).

(acreditare):

 • 41510 Servicii administrative și de secretariat,

prestate de IP Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani.

 1. Rezultatele evaluării programului de formare profesională (acreditare):
 • 101210 Frizerie și cosmetică (nivelul 4 ISCED),

prestat de Colegiul „Mondostud-Art”.

Raportori: Volentiri Ivan, Lungu Valeriu

   

7. 15:40 - 15:55 Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):
 • Protecția persoanelor și a proprietății (perfecționarea personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) - 120 ore;
 • Protecția persoanelor și a proprietății (formarea profesională inițială a personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) - 240 ore,

prestate de Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):
 • Psihopedagogie (Strategii de predare-învățare-evaluare),

prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

 1. Rezultatele post evaluare a programelor de formare continuă (acreditare):
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”,

prestat de IÎ Centrul de instruire a conducătorilor auto „VEHICUL”.

 1. Rezultatele post evaluare a programelor de formare continuă (acreditare):
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport persoane (troleibuz);
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi,

prestate de SRL „Nighedi-Trans”.

Raportori: Volentiri Ivan, Gherasim Alexandra

 

8. 15:55 - 16:05. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de FC și de ÎPT.

Raportor: Volentiri Ivan

Diverse.

 

Descriere:

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.04.2022

 

1. 14:00 - 14:35. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice

1.1 Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate de susțineri a tezelor de doctor:

 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susțineri a tezelor de doctor habilitat;
 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor;
 • Cu privire la respingerea demersurilor de formare a Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor.

 

1. 2. Conferirea/confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la respingerea deciziei de conferire a titlului științific de doctor conferit de organizația din domeniile cercetării și inovării.

1.3. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar.

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat.
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate.

1.6. Aprobarea seminarelor științifice de profil.

Raportor: Cuciureanu Gheorghe

2. 14:35 - 14:45.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general.

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cimișlia;
 2. Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Hîrbovăț, r. Anenii Noi.

 

Raportori: Argint-Căldare Lucia, Ghicov Adrian

 

3. 14:45 - 15:05. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării/ reacreditării programelor de studii superioare de licență și master, după cum urmează:

 1. Geografia mediului înconjurător, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 2. Geoinformatică, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 3. Chimie ecologică, domeniul general de studiu 050 Științe chimice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, la cererea depusă de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 4. Biologie și psihologia sănătății, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Tiraspol;
 5. Filosofii contemporane, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Stat și societate din perspectivă istorică (forme de guvernare, securitate națională și relații internaționale), domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea de Stat din Moldova;
 7. Tehnologia informației, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Securitate informațională, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Calculatoare și rețele informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. Managementul aplicațiilor informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 11. 0613.4 Informatică, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 12. Microelectronică și nanotehnologii, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Inginerie biomedicală, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 14. Sisteme și comunicații electronice, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 15. Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 16. Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei;
 17. Științe horticole, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 18. Siguranța alimentelor de origine vegetală, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 19. Protecția integrată a plantelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 20. Protecția integrată a agroecosistemelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 21. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
 22. Securitate și apărare, domeniul general de studiu 103 Servicii ale securității, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, prestat de Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

 

4. 15:05 - 15:15. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea reacreditării programului de studii superioare de licență supus procedurii de monitorizare post-evaluare 0114.10 Limbi Străine (Limba engleză și germană), prestat de Universitatea de Stat din Comrat.

5. 15:15 - 15:25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare externă și desemnarea coordonatorilor comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării/ reacreditării și autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

6. 15:25 - 15:40 Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională din învățământul profesional tehnic.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 71460 Mecatronică (nivel 5 ISCED);
 • 715110 Utilaj Tehnologic industrial și accesorii (nivel 4 ISCED),

prestate de Colegiul de inginerie (or. Strășeni).

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (autorizare de funcționare provizorie):
 • 42110 Jurisprudență (nivel 4 ISCED),

prestat de Colegiul de Criminologie și Drept „V. Bujor.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar) (nivelul 3 ISCED);
 • 23010 - 723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător (industria ușoară) (nivelul 3 ISCED);
 • 722201 Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică (nivelul 3 ISCED)
 • 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură (nivelul 3 ISCED),

prestate de IP Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):
 • 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură (nivelul 3 ISCED),

prestat de IP Școala Profesională, or. Vulcănești.

5. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 811013-811011 Viticultor-vinificator - Pomicultor (nivelul 3 ISCED);
 • 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist-mașinist în producția agricolă (nivelul 3 ISCED);
 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor (nivelul 3 ISCED);
 • 1013002 Bucătar.

prestate de IP Școala Profesională, or. Nisporeni.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională

(autorizare de funcționare provizorie):

 • 11210 Educație timpurie (calificarea Educator).

(acreditare):

 • 41510 Servicii administrative și de secretariat,

prestate de IP Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani.

 1. Rezultatele evaluării programului de formare profesională (acreditare):
 • 101210 Frizerie și cosmetică (nivelul 4 ISCED),

prestat de Colegiul „Mondostud-Art”.

Raportori: Volentiri Ivan, Lungu Valeriu

   

7. 15:40 - 15:55 Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):
 • Protecția persoanelor și a proprietății (perfecționarea personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) - 120 ore;
 • Protecția persoanelor și a proprietății (formarea profesională inițială a personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) - 240 ore,

prestate de Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.

 1. Rezultatele evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):
 • Psihopedagogie (Strategii de predare-învățare-evaluare),

prestat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

 1. Rezultatele post evaluare a programelor de formare continuă (acreditare):
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”,

prestat de IÎ Centrul de instruire a conducătorilor auto „VEHICUL”.

 1. Rezultatele post evaluare a programelor de formare continuă (acreditare):
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport persoane (troleibuz);
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi,

prestate de SRL „Nighedi-Trans”.

Raportori: Volentiri Ivan, Gherasim Alexandra

 

8. 15:55 - 16:05. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de FC și de ÎPT.

Raportor: Volentiri Ivan

Diverse.