a a a

Conferința internațională „Dreptul contractelor comerciale la etapa actuală: provocări și soluții la nivel naţional, regional și internaţional”

11
Februarie
11 Februarie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene  „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Popovici T.,  Diaconu M.
Tel.: (+373) 22 74-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com    

Descriere:

Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene  „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Popovici T.,  Diaconu M.
Tel.: (+373) 22 74-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com