a a a

Conferința „Securitate economică în contextul dezvoltării durabile”

12
Noiembrie
12 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact:
Tomșa Aurelia, Tel:(+373) 69259179, e-mail: aureliatomsa@yahoo.fr
Barbăneagră Oxana, Tel:(+373) 69065165, e-mail: oxana.barbaneagra@ase.md
Bucos Tatiana, Tel:(+373) 79702841, e-mail: bucos.tatyana@gmail.com    

 

Descriere:

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact:
Tomșa Aurelia, Tel:(+373) 69259179, e-mail: aureliatomsa@yahoo.fr
Barbăneagră Oxana, Tel:(+373) 69065165, e-mail: oxana.barbaneagra@ase.md
Bucos Tatiana, Tel:(+373) 79702841, e-mail: bucos.tatyana@gmail.com