a a a

Conferință „Competitivitate şi inovare în economia cunoașterii”

24
Septembrie
24 - 25 Septembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Guţu Corneliu, Tel.: (+373) 22 27-34-91, e-mail: cgutu@ase.md
Staver Liliana, Tel.: (+373)22 40-28-72, e-mail:stiinta@ase.md
evenimente.stiintifice@ase.md    

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Guţu Corneliu, Tel.: (+373) 22 27-34-91, e-mail: cgutu@ase.md
Staver Liliana, Tel.: (+373)22 40-28-72, e-mail:stiinta@ase.md
evenimente.stiintifice@ase.md