a a a

Conferinţa ştiinţifică naţională „Științele politice și administrative: provocări globale și soluții locale”

06
Noiembrie
06 Noiembrie 2020
 
Manifestări științifice

Date de contact:
Solcan Alexandru, dr., conf. univ., e-mail: asolcan@gmail.com; Putină Natalia, dr., conf. univ., e-mail: nataliaputina@yahoo.com

Descriere:

Date de contact:
Solcan Alexandru, dr., conf. univ., e-mail: asolcan@gmail.com; Putină Natalia, dr., conf. univ., e-mail: nataliaputina@yahoo.com