a a a

Agenda ședinței Comisiei de profil în domeniul Formării profesionale continue

21
Septembrie
21 Septembrie 2021
 
Ședințe
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Pedagogie preșcolară (60 credite);
 • Pedagogie preșcolară (120 credite);
 • Pedagogia învățământului primar (rom., rus.) (60 credite);
 • Psihopedagogie specială (60 credite);
 • Psihopedagogie (rom., rus.) (60 credite);
 • Educație civică/ Educație pentru societate (60 credite);
 • Educație tehnologică (60 credite).
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Matematica (60 credite);

(acreditare)

 • Arte plastice (60 credite);
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Limba franceză (60 credite);

(acreditare)

 • Limba engleză (60 credite);

prestate de UPSCreangă

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi.

prestate de SRL „Practic - Auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport persoane (troleibuz);
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi.

prestate de SRL „Nighedi - Trans”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Prodriver”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B”;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C;

(acreditare)

 • Profesor în învățământ profesional (formare continua a cadrelor didactice in domeniul Vehicule cu motor, nave si aeronave);
 • Profesor în învățământ profesional (formare continua a cadrelor didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule);
 • Instructori conducere auto (formare continua a instructorilor din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule).

prestate de CE în Transporturi

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „A” (A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „B(B1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Combinatul de instruire auto din Bălți”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;

prestate de SRL „Viraj auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități.
 • Intermedierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

prestate de Asociația obștească „Keystone Human Services International Moldova Asociation”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Psihopedagogie specială

prestate de USEFS

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 •  Psihologie (Terapie comportamentală)

prestate de Asociația obștească „SOS Autism”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de SRL „Master - class”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de SRL „Mazur - auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de filiala Stefan Vodă SRL „Vehicul”

 

Descriere:

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Pedagogie preșcolară (60 credite);
 • Pedagogie preșcolară (120 credite);
 • Pedagogia învățământului primar (rom., rus.) (60 credite);
 • Psihopedagogie specială (60 credite);
 • Psihopedagogie (rom., rus.) (60 credite);
 • Educație civică/ Educație pentru societate (60 credite);
 • Educație tehnologică (60 credite).
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Matematica (60 credite);

(acreditare)

 • Arte plastice (60 credite);
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Limba franceză (60 credite);

(acreditare)

 • Limba engleză (60 credite);

prestate de UPSCreangă

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi.

prestate de SRL „Practic - Auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport persoane (troleibuz);
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi.

prestate de SRL „Nighedi - Trans”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Prodriver”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B”;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C;

(acreditare)

 • Profesor în învățământ profesional (formare continua a cadrelor didactice in domeniul Vehicule cu motor, nave si aeronave);
 • Profesor în învățământ profesional (formare continua a cadrelor didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule);
 • Instructori conducere auto (formare continua a instructorilor din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule).

prestate de CE în Transporturi

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „A” (A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „B(B1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Combinatul de instruire auto din Bălți”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;

prestate de SRL „Viraj auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități.
 • Intermedierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

prestate de Asociația obștească „Keystone Human Services International Moldova Asociation”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Psihopedagogie specială

prestate de USEFS

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 •  Psihologie (Terapie comportamentală)

prestate de Asociația obștească „SOS Autism”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de SRL „Master - class”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de SRL „Mazur - auto”

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă

(acreditare)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”

prestate de filiala Stefan Vodă SRL „Vehicul”