a a a

Ședinta Consiliului de conducere al ANACEC

25
Iunie
25 Iunie 2021
 
Ședințe

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 25.06.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și completarea/ modificarea unor acte normative: 

1.1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor.
1.2. Conferirea/confirmarea titlurilor ştiinţifice:

 • Cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor habilitat (la propunerea Consiliilor științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (la propunerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării).

1.3. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar;
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar;
 • Cu privire la respingerea deciziilor de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar. 

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat; 
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat (dacă vor fi astfel de propuneri din partea experților).

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obţinute în străinătate. 
1.6. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil.
1.7. Aprobarea rezultatelor evaluării revistelor care au solicitat statut de publicație științifică.
1.8. Completarea Registrelor manifestărilor științifice.
1.9. Completarea Registrului experților în cercetare și inovare.
1.10. Aprobarea completărilor / modificărilor în Regulamentul de funcționare a Consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • IP LT „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi;
 • IP Liceul Teoretic „L. Blaga”, or. Telenești;
 • IP Liceul Teoretic „ V. Suhomlinschi”, or. Edineț.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de master:

 • Design și dezvoltare de produs, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Design și tehnologii poligrafice, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Chimie contemporană și tehnologii educaționale, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Biologie modernă și tehnologii în instruire, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Geografie și tehnologii educaționale, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Oenologie, enoturism și piețe vitivinicole,  prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Calitatea și siguranța produselor alimentare, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Managementul restaurantelor și serviciilor de catering, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Management și marketing hotelier și turism,  prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Administrarea afacerilor, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Studii în marketing, I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Managementul resurselor umane, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova.

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională din învățământul profesional tehnic:

4.1 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  
Școala Profesională Glodeni 

 • 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist mașinist în producția agricolă (nivelul 3 ISCED);
 • 716006 Mecanic auto (nivelul 3 ISCED);
 • 732031-732036 Tencuitor-Placator cu plăci (nivelul 3 ISCED);
 • 732038-732007 Tîmplar în construcții - Dulgher (nivelul 3 ISCED).

4.2 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor 

 • 72120 Tehnologia alimentației publice (nivelul 4 ISCED);
 • 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar) (nivelul 3 ISCED).

4.3 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  
Centrul de Excelență în Construcții 

 • 73110 Arhitectură (nivelul 4 ISCED).

4.4 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  
Școala Profesională Bubuieci 

 • 721008 Cofetar (nivelul 3 ISCED).

5. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

5.1 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   
Consorțiul (UTM-coordonator, ASEM, UASM, USARB, USM, USC, USMF)

 • Leadership și Management.

5.2 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   
SRL „Auto Satelit”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

5.3 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:
SRL „Autotest Celebrity”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (AM, A1, A2);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”.

5.4 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării/ autorizării de funcționare provizorie:   
Școala Profesională Comrat

 • Lăcătuș-electromontator;
 • Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice;  
 • Mecanic auto.

5.5 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea acreditării:   
SRL „Autolux”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

7. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă  în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

Diverse.
Aprobarea Fișei de evaluare pentru Președintele ANACEC (trimestrul II, 2021). 

Descriere:

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 25.06.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și completarea/ modificarea unor acte normative: 

1.1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor.
1.2. Conferirea/confirmarea titlurilor ştiinţifice:

 • Cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor habilitat (la propunerea Consiliilor științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de științifice specializate);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor habilitat (la propunerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării).

1.3. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar;
 • Cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar;
 • Cu privire la respingerea deciziilor de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar. 

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat; 
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat (dacă vor fi astfel de propuneri din partea experților).

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obţinute în străinătate. 
1.6. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil.
1.7. Aprobarea rezultatelor evaluării revistelor care au solicitat statut de publicație științifică.
1.8. Completarea Registrelor manifestărilor științifice.
1.9. Completarea Registrului experților în cercetare și inovare.
1.10. Aprobarea completărilor / modificărilor în Regulamentul de funcționare a Consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • IP LT „Andrei Straistă”, or. Anenii Noi;
 • IP Liceul Teoretic „L. Blaga”, or. Telenești;
 • IP Liceul Teoretic „ V. Suhomlinschi”, or. Edineț.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de master:

 • Design și dezvoltare de produs, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Design și tehnologii poligrafice, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Chimie contemporană și tehnologii educaționale, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Biologie modernă și tehnologii în instruire, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Geografie și tehnologii educaționale, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • Oenologie, enoturism și piețe vitivinicole,  prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Calitatea și siguranța produselor alimentare, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Managementul restaurantelor și serviciilor de catering, prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Management și marketing hotelier și turism,  prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Administrarea afacerilor, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Studii în marketing, I.P. Universitatea de Stat din Moldova;
 • Managementul resurselor umane, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova.

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională din învățământul profesional tehnic:

4.1 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  
Școala Profesională Glodeni 

 • 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist mașinist în producția agricolă (nivelul 3 ISCED);
 • 716006 Mecanic auto (nivelul 3 ISCED);
 • 732031-732036 Tencuitor-Placator cu plăci (nivelul 3 ISCED);
 • 732038-732007 Tîmplar în construcții - Dulgher (nivelul 3 ISCED).

4.2 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor 

 • 72120 Tehnologia alimentației publice (nivelul 4 ISCED);
 • 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar) (nivelul 3 ISCED).

4.3 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  
Centrul de Excelență în Construcții 

 • 73110 Arhitectură (nivelul 4 ISCED).

4.4 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  
Școala Profesională Bubuieci 

 • 721008 Cofetar (nivelul 3 ISCED).

5. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

5.1 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   
Consorțiul (UTM-coordonator, ASEM, UASM, USARB, USM, USC, USMF)

 • Leadership și Management.

5.2 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   
SRL „Auto Satelit”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

5.3 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:
SRL „Autotest Celebrity”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (AM, A1, A2);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”.

5.4 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării/ autorizării de funcționare provizorie:   
Școala Profesională Comrat

 • Lăcătuș-electromontator;
 • Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice;  
 • Mecanic auto.

5.5 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare continuă în vederea acreditării:   
SRL „Autolux”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

7. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă  în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

Diverse.
Aprobarea Fișei de evaluare pentru Președintele ANACEC (trimestrul II, 2021).