a a a

Ședinta Consiliului de conducere al ANACEC

28
Mai
28 Mai 2021
 
Ședințe

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.05.2021

1. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” din comuna Cărpineni, r. Hîncești;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic Zubrești, s. Zubrești, r. Strășeni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, or. Ungheni;
 • Liceul Teoretic „N. Nekrasov”, or. Strășeni;
 • Liceul Teoretic Raional „G. Gaidarji”, mun. Comrat;
 • Instituția Publică LT Gordinești, s. Gordinești, r. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „ D. Cantemir”, or. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Prometeu”, s. Grozești, r. Nisporeni.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de master:

 • Administrarea afacerilor, prestat de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Managementul proiectelor, prestat de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Business Management și Antreprenoriat, prestat de I.I. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 • Economie și administrarea afacerilor (MS), prestat de I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • Economie și administrarea afacerilor (MP) prestat de I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova,
 • Administrarea afacerilor (90 credite ECTS),  prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Administrarea afacerilor (120 credite ECTS), prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Economia afacerilor imobiliare,  prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor, prestat de I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, prestat de I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Studii europene, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională:

3.1 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți

-  1012003 Frizer; 

-  1012001 Coafor; 

-  1012002 Cosmetician; 

-  715017 Reglor utilaje tehnologice. 

3.2 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

-  102210 Securitatea și sănătatea în muncă; 

-  21210 Desing Interior; 

-  41410 Marketing.

3.3  Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  

 Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

-  41310 Planificarea și administrarea afacerilor.

 3.4 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea autorizării de funcționare provizorie:  

„COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS”

-  41310 Planificarea și administrarea afacerilor; 

-  41510 Servicii administrative și de secretariat; 

-  61210  Administrarea  aplicațiilor  Web,  

3.5 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

„COLEGIUL  DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”

 -  41310 Planificarea și administrarea afacerilor; 

-  41610 Achiziții publice; 

-  72110  Siguranța  produselor  agroalimentare. 

3.6 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

 Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău

-  21420 Ceramică artistică; 

-  21210 Design interior; 

-  21310 Grafică; 

-  21430 Prelucrarea artistică a materialelor. 

3.7 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr. 4 din mun. Bălți 

-  715005 Electrogazosudor-montator; 

-  716004 Lăcătuș redresare caroserii, prestate de Instituția Publică. 

3.8 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 
Școala Profesională nr. 5 mun. Bălți

-  714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date; 

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  715005 Electrogazosudor-montator.

3.9 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională or.Ștefan Vodă

-  1013002 Bucătar; 

-  1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar); 

-  732036 Tencuitor; 

-  723010 - 723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă  - Cusător (industria ușoară) 

 3.10 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

-  61110 Calculatoare; 

-  71410 Aparate radioelectronice de uz casnic; 

-  71440 Electronică; 

-  71490 Teleradio comunicații; 

-  71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare. 

3.11 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr.2 mun. Cahul

-  715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; 

-  716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  1041011-1041010 Mașinist la excavatorul cu o singură cupă - Mașinist la buldozere; 

-  1041007 Mașinist la automacara; 

-  732036 Tencuitor; 

-   732031 Placator cu plăci; 

-  714026 Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial; 

-  714022 Operator la mașini-unelte semiautomate și automate. 

3.12 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională or. Soroca

-  723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor);  

-  721009 Controlor produse alimentare;  

-  1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar);  

-  714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

3.13 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș 

electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  713009 Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  715005 Electrogazosudor-montator.

3.14 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala profesională Căușeni

-  722014-722006 Tâmplar universal - Operator la mașini de prelucrat lemn; 

-  715003 Confecționer cablaje auto. 

3.15 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

 Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca

-  21850 Regie; 

-  101510 Turism.

3.16 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  

Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

-  101410 Sport și pregătire fizică.  

3.17 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 

Școala Profesională or. Orhei

-  1041007-1041008 Mașinist de automacara - Mașinist la autopompe de beton; 

-  1041010-1041006 Mașinist la buldozere - Mașinist la autogreder;  

-  716006 Mecanic Auto; 

-  732036 Tencuitor; 

-  715025 Strungar multiprofil;  

-  821002 Silvicultor; 

-  714009 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică.

3.18 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională or. Drochia

-  715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; 

-  716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii; 

-  716006 Mecanic auto; 

-  732036 Tencuitor; 

-  732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară; 

-  723012  Cusătoreasă  (industria  confecțiilor). 

3.19 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională din or. Leova

 -  811013-811011 Viticultor-vinificator - Pomicultor; 

-  1041019  Tractorist  mașinist  în  producția  agricolă. 

3.20 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională din or. Florești

-  716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date.

3.21 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău

-  716001 -716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  732038 -732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;  

-  732008 Electrician în construcții;  

-  715006 Electrosudor la sudarea manuală.

3.22 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:   

Centrul de Excelență în Transporturi

-  71630 Echipament electric și electronic auto.

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

4.1 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   

AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”

 • Specialist în managementul deșeurilor.

4.2 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării:   

SRL „Zerutas”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

4.3 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării:   

SRL „IUMAL AIV”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

4.4 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:   

SRL „Altiona-Auto”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

5.3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Descriere:

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.05.2021

1. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” din comuna Cărpineni, r. Hîncești;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic Zubrești, s. Zubrești, r. Strășeni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, or. Ungheni;
 • Liceul Teoretic „N. Nekrasov”, or. Strășeni;
 • Liceul Teoretic Raional „G. Gaidarji”, mun. Comrat;
 • Instituția Publică LT Gordinești, s. Gordinești, r. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „ D. Cantemir”, or. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Prometeu”, s. Grozești, r. Nisporeni.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de studii superioare de master:

 • Administrarea afacerilor, prestat de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Managementul proiectelor, prestat de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Business Management și Antreprenoriat, prestat de I.I. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 • Economie și administrarea afacerilor (MS), prestat de I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • Economie și administrarea afacerilor (MP) prestat de I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova,
 • Administrarea afacerilor (90 credite ECTS),  prestat de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Administrarea afacerilor (120 credite ECTS), prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Economia afacerilor imobiliare,  prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor, prestat de I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, prestat de I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Studii europene, prestat de I.P. Universitatea de Stat din Moldova.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională:

3.1 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți

-  1012003 Frizer; 

-  1012001 Coafor; 

-  1012002 Cosmetician; 

-  715017 Reglor utilaje tehnologice. 

3.2 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

-  102210 Securitatea și sănătatea în muncă; 

-  21210 Desing Interior; 

-  41410 Marketing.

3.3  Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  

 Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

-  41310 Planificarea și administrarea afacerilor.

 3.4 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea autorizării de funcționare provizorie:  

„COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS”

-  41310 Planificarea și administrarea afacerilor; 

-  41510 Servicii administrative și de secretariat; 

-  61210  Administrarea  aplicațiilor  Web,  

3.5 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

„COLEGIUL  DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”

 -  41310 Planificarea și administrarea afacerilor; 

-  41610 Achiziții publice; 

-  72110  Siguranța  produselor  agroalimentare. 

3.6 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

 Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău

-  21420 Ceramică artistică; 

-  21210 Design interior; 

-  21310 Grafică; 

-  21430 Prelucrarea artistică a materialelor. 

3.7 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr. 4 din mun. Bălți 

-  715005 Electrogazosudor-montator; 

-  716004 Lăcătuș redresare caroserii, prestate de Instituția Publică. 

3.8 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 
Școala Profesională nr. 5 mun. Bălți

-  714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date; 

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  715005 Electrogazosudor-montator.

3.9 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională or.Ștefan Vodă

-  1013002 Bucătar; 

-  1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar); 

-  732036 Tencuitor; 

-  723010 - 723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă  - Cusător (industria ușoară) 

 3.10 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

-  61110 Calculatoare; 

-  71410 Aparate radioelectronice de uz casnic; 

-  71440 Electronică; 

-  71490 Teleradio comunicații; 

-  71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare. 

3.11 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională nr.2 mun. Cahul

-  715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; 

-  716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  1041011-1041010 Mașinist la excavatorul cu o singură cupă - Mașinist la buldozere; 

-  1041007 Mașinist la automacara; 

-  732036 Tencuitor; 

-   732031 Placator cu plăci; 

-  714026 Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial; 

-  714022 Operator la mașini-unelte semiautomate și automate. 

3.12 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională or. Soroca

-  723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor);  

-  721009 Controlor produse alimentare;  

-  1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar);  

-  714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

3.13 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni

-  713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș 

electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  713009 Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice; 

-  715005 Electrogazosudor-montator.

3.14 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala profesională Căușeni

-  722014-722006 Tâmplar universal - Operator la mașini de prelucrat lemn; 

-  715003 Confecționer cablaje auto. 

3.15 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:  

 Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca

-  21850 Regie; 

-  101510 Turism.

3.16 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:  

Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

-  101410 Sport și pregătire fizică.  

3.17 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării: 

Școala Profesională or. Orhei

-  1041007-1041008 Mașinist de automacara - Mașinist la autopompe de beton; 

-  1041010-1041006 Mașinist la buldozere - Mașinist la autogreder;  

-  716006 Mecanic Auto; 

-  732036 Tencuitor; 

-  715025 Strungar multiprofil;  

-  821002 Silvicultor; 

-  714009 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică.

3.18 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională or. Drochia

-  715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; 

-  716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii; 

-  716006 Mecanic auto; 

-  732036 Tencuitor; 

-  732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară; 

-  723012  Cusătoreasă  (industria  confecțiilor). 

3.19 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională din or. Leova

 -  811013-811011 Viticultor-vinificator - Pomicultor; 

-  1041019  Tractorist  mașinist  în  producția  agricolă. 

3.20 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării:   

Școala Profesională din or. Florești

-  716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date.

3.21 Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:  

Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău

-  716001 -716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto; 

-  732038 -732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;  

-  732008 Electrician în construcții;  

-  715006 Electrosudor la sudarea manuală.

3.22 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională în vederea acreditării:   

Centrul de Excelență în Transporturi

-  71630 Echipament electric și electronic auto.

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

4.1 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:   

AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”

 • Specialist în managementul deșeurilor.

4.2 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării:   

SRL „Zerutas”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

4.3 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării:   

SRL „IUMAL AIV”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

4.4 Examinarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:   

SRL „Altiona-Auto”

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

5.3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.