a a a

Ședinta Consiliului de conducere al ANACEC

29
Ianuarie
29 Ianuarie 2021
 
Ședințe

Agenda ședinței CC al ANACEC din 29.01.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și aprobarea unor acte normative:

1.1. Cu privire la aprobarea Registrului național al manifestărilor științifice (planificate) pentru anul 2021;
1.2. Cu privire la aprobarea Registrului materialelor în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020; 
1.3. Cu privire la completările în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Teza de excelență a anului”.

2. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

2.1. Cu privire la aplicarea prevederilor Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general.
2.2. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Cantemir;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic Fetești, s. Fetești, r. Edineț;  
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Cahul;
 • Liceul Teoretic „Tabani”, s. Tabani r. Briceni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa” or. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s Slobozia Mare, r. Cahul.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

3.1. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă în vederea acreditării:

SRL „Autoportal”:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

SRL „Grătarul magic”:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC (C1);
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

Institutul de Formare Continuă:

 • Pedagogie în învățământul primar;
 • Matematică;
 • Informatică;
 • Geografie;
 • Limba și literatura română;
 • Limbi străine (Limba engleză);
 • Istorie;
 • Educație civică;
 • Educație tehnologică. 

3.2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:

AO Clubul Sportiv al Academiei de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”:

 • Securitate civilă și publică.

4.Examinarea și aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului general și a Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului de formarea continuă

5. Examinarea contestațiilor depuse de către SRL „Voiaj-Supciuc-Auto” la deciziile Consiliului de conducere cu privire la neautorizarea programelor de formare continuă:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2); 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

7. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master.

8. Examinarea și aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului „Cristalul calității”.

9. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2020.

Diverse.

 • Aprobarea Fișei de evaluare pentru Președintele ANACEC (trimestrul IV, 2020). 

 

Descriere:

Agenda ședinței CC al ANACEC din 29.01.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și aprobarea unor acte normative:

1.1. Cu privire la aprobarea Registrului național al manifestărilor științifice (planificate) pentru anul 2021;
1.2. Cu privire la aprobarea Registrului materialelor în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020; 
1.3. Cu privire la completările în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Teza de excelență a anului”.

2. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

2.1. Cu privire la aplicarea prevederilor Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general.
2.2. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Cantemir;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic Fetești, s. Fetești, r. Edineț;  
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Cahul;
 • Liceul Teoretic „Tabani”, s. Tabani r. Briceni;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa” or. Edineț;
 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s Slobozia Mare, r. Cahul.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.

3.1. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă în vederea acreditării:

SRL „Autoportal”:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

SRL „Grătarul magic”:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC (C1);
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

Institutul de Formare Continuă:

 • Pedagogie în învățământul primar;
 • Matematică;
 • Informatică;
 • Geografie;
 • Limba și literatura română;
 • Limbi străine (Limba engleză);
 • Istorie;
 • Educație civică;
 • Educație tehnologică. 

3.2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:

AO Clubul Sportiv al Academiei de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”:

 • Securitate civilă și publică.

4.Examinarea și aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului general și a Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului de formarea continuă

5. Examinarea contestațiilor depuse de către SRL „Voiaj-Supciuc-Auto” la deciziile Consiliului de conducere cu privire la neautorizarea programelor de formare continuă:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2); 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

7. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master.

8. Examinarea și aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului „Cristalul calității”.

9. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2020.

Diverse.

 • Aprobarea Fișei de evaluare pentru Președintele ANACEC (trimestrul IV, 2020).