a a a

Ședința Consiliului de conducere

26
Noiembrie
26 Noiembrie 2021
 
Ședințe

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 26.11.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice.

1.1. Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor

 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor habilitat;
 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor.

1.2. Conferirea/confirmarea titlurilor științifice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate).

1.3. Confirmarea titlurilor științifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat;
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat (dacă va fi cazul).

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate.

2. Examinarea contestațiilor depuse la deciziile Consiliului de conducere în domeniul cercetării și inovării.

3. Examinarea contestației depuse de S.R.L. „IUMAL-AIV” la decizia Consiliului de conducere cu privire la neacreditarea programului de formare continuă:

 • Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B.

4. Examinarea solicitării Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” cu privire la redactarea denumirii programului de master acreditat.

Descriere:

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 26.11.2021

1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice.

1.1. Formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor

 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor habilitat;
 • Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor.

1.2. Conferirea/confirmarea titlurilor științifice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării);
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor (conferite de consiliile științifice specializate).

1.3. Confirmarea titlurilor științifico-didactice:

 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 • Cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.

1.4. Aprobarea calității de conducător de doctorat:

 • Cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat;
 • Cu privire la respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat (dacă va fi cazul).

1.5. Recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obținute în străinătate.

2. Examinarea contestațiilor depuse la deciziile Consiliului de conducere în domeniul cercetării și inovării.

3. Examinarea contestației depuse de S.R.L. „IUMAL-AIV” la decizia Consiliului de conducere cu privire la neacreditarea programului de formare continuă:

 • Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B.

4. Examinarea solicitării Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” cu privire la redactarea denumirii programului de master acreditat.