a a a

Ședința comisiei de experți în matematică, știința informației și științe fizice