a a a

Banner children

General Education

Evaluation in General Education

Legislation

Orders

Ordinul MECC nr. 970 din 11.10.2013 cu privire la aprobarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului

Ordinul MECC  nr. 1124 din 20.07.2018 cu privire la aprobarea Standardelor de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general

Ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018 cu privire la aprobarea Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general  

Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018 cu privire la aprobarea Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani

Ordinul MECC nr. 193 din 26.02.2019 cu privire la aprobarea Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ secundar general 

Ordinul MECC nr. 61 din 10.02.2015 cu privire la aprobarea Standardelor operaționale minime pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general 

Ordinul MECC nr. 269 din 09.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind  funcționarea Consiliului de administraţie al instituției de învăţământ general 

Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.2019 cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în instituțiile de învățământ general 

Ordinul MECC nr. 235 din 25.03.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului - tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II  

Ordinul MECC nr. 254 din 11.10.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al instituţiei de educaţie timpurie 

Ordinul MECC  nr. 1939 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta 1,5 – 7 ani) 

Ordinul MECC nr. 1699 din 15.11.2018 cu privire la aprobarea Curriculumului pentru educație timpurie

Ordinul ME nr.99 din 26.02.2015 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului  

Ordinul MECC nr. 343 din 22.03.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului  

Ordinul ME nr.77 din 22.02.2013 cu privire la  Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului