a a a

Potențialul științific uman din Republica Moldova în date statistice

Comunicate de presă

Potențialul științific uman din Republica Moldova în date statistice
27 Noiembrie 2020

Cercetarea este domeniul de activitate umană care face diferența în lumea modernă și va determina competitivitatea economică și nivelul bunăstării sociale pe viitor. Cel mai important element al unei cercetări științifice de succes este cercetătorul. În acest context, este important de știut care este potențialul științific uman al Republicii Moldova și cum a evoluat acesta în ultima perioadă. În continuare vă prezentăm câteva date statistice. 

Numărul cercetătorilor științifici, conform datelor statistice oficiale a constituit, în anul 2019, 2767 persoane, descrescând cu aproape 35% față de anul 2000.

Figura 1. Numărul cercetătorilor științifici în perioada 2000-2019

Vârsta medie a cercetătorilor este într-o creștere pronunțată în ultimii 15 ani.

Figura 2. Vârsta medie a cercetătorilor științifici în perioada 2000-2019

Ponderea tinerilor cercetătorilor s-a redus îndeosebi în ultimii ani.

Figura 3. Ponderea tinerilor cercetători (sub 35 ani) în perioada 2004-2019

Numărul doctoranzilor se păstrează relativ stabil de-a lungul timpului, cu o creștere a ponderii bărbaților.

Figura 4. Numărul doctoranzilor în perioada 2005-2019

Numărul persoanelor cărora le-au fost conferite titluri științifice de asemenea este relativ stabil (media anuală în ultimele două decenii fiind de 188 doctori și 23 doctori habilitați), înregistrându-se perturbări doar în perioada de schimbare a entității (la nivel de componență sau de instituție) care confirmă aceste titluri.

Figura 5. Numărul persoanelor cărora le-au fost confirmate titluri științifice în perioada 2000-2019

În confirmarea titlurilor științifice se observă, în perioada de când există sistemul naționale de atestare a personalului științific și științifico-didactic, creșterea ponderii științelor sociale și economice și diminuare a științelor inginerești și tehnologii, a științelor agricole și, parțial, a științelor naturii.

Figura 6. Repartizarea titlurilor științifice confirmate după domeniile științei (% din total)

Tendințele din ultimii ani referitor la confirmarea titlurilor științifice se păstrează și în anul 2019, atunci când peste jumătate din persoanele care au obținut titlurile de doctor și doctor habilitat reprezentau domeniul științelor sociale și economice. 

Figura 7. Repartizarea titlurilor științifice conferite în anul 2019 după domeniile științei

Repartizarea titlurilor științifice pe domenii în ultima perioadă nu corelează pe deplin cu potenţialul uman implicat în cercetare, dar și cu competitivitatea domeniilor ştiinţifice pe plan extern și necesitățile economice și sociale.

Figura 8. Repartizarea titlurilor științifice confirmate și a cercetătorilor științifici după domeniile științei (% față de total)

Tezele de doctorat, în baza cărora au fost conferite titlurile științifice în anul 2019, au fost susținute în 33 de instituții. În primele 10 instituții după numărul titlurilor științifice obținute au fost susținute peste 2/3 din toate tezele de doctorat. 

Figura 9. Repartizarea titlurilor științifice confirmate în anul 2019, după instituții

Științele sociale și economice dețin întâietatea, în anul 2019, și la repartizarea după domenii științifice a persoanelor care au obținut titluri științifico-didactice confirmate sau dreptul de a conduce doctorate.

Figura 10. Repartizarea titlurilor de profesor universitar și conferențiar universitar confirmat în anul 2019, după domenii științifice

Figura 11. Repartizarea persoanelor abilitate cu drept de conducător de doctorat în anul 2019, după domenii științifice

Cele mai multe titluri științifice obținute în străinătate și ulterior recunoscute și echivalate în Republica Moldova sunt din domeniul medicinii, tehnicii și dreptului, printre țările în care au fost susținute tezele predominând România.

Figura 12. Repartizarea actelor recunoscute și echivalate în Republica Moldova în 1993-2018

MAI ȘTIAȚI CĂ:

  • Aproape 58% din titlurile ştiinţifice în 2019 au fost conferite femeilor, inclusiv 61% din titlurile de doctor şi 27% din titlurile de doctor habilitat; 
  • În 2019 vârsta medie a persoanelor cărora le-au fost conferite titluri de doctor este de 41 de ani (variind de la 35,5 ani în științele naturii până la 51,1 ani în științele agricole), doctor habilitat – 53 ani, iar durata medie de obţinere a titlului ştiinţific de doctor este de 8 ani;
  • Peste 55% din titlurile științifico-didactice în 2019 au fost conferite femeilor, inclusiv 63% de titluri de conferențiar și 25% de titluri de profesor universitar;
  • Vârsta medie la care în anul 2019 a fost conferit titlul de conferenţiar este de 45 ani, titlul de profesor universitar – 59 ani;
  • Numărul total al persoanelor care dețin dreptul de conducător de doctorat este de 1223 (la 1.11.2020);
  • În medie, 28 persoane din cele care obțin anual titluri științifice în Republica Moldova sunt originare din alte țări.

Gheorghe Cuciureanu, în baza datelor ANACEC, BNS și INDICATORI-CDI