a a a

Banner levelup

Evaluation in Research and Innovation

Evaluation in Research and Innovation

Acte normative

Conferirea / Confirmarea titlurilor de doctor și doctor habilitat

PREVEDERI TRANZITORII (valabile până la 31.12.2023)

Acte normative internaționale