a a a

News

Class: 
ad
22 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs, până la data de 15 februarie 2021, ora 16:00, pentru următoarele funcții publice vacante:

 
21 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) vă informează că pe data de 28.01.2021, ora 14:30-15:30, va organiza o sesiune de formare (online) pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de învățământ superior, dosarele de evaluare a cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 01.03 - 05.03.2021.

 
16 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea  etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante (proba scrisă).

La proba scrisă au fost admiși candidații:

 
12 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că, în perioada 11-15 ianuarie 2021, Direcția evaluare în învățământul superior a demarat procesul de recepționare a dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master din următoarele domenii generale de studiu:

 
11 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a răspuns invitației Institutului de Educație de pe lângă „Școala Superioară de Economie” din Moscova de a colabora la editarea unei monografii cu referire la evaluarea calității procesului educațional desfășurat în învățământul general.

 
30 December 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de  13.01.2021, ora 14:00, va organiza o sesiune de formare în format on-line pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de formare continuă, inclusiv ai unităților de instruire a conducătorilor auto, dosarele de evaluare ale cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 8-12.02.2021.

 
30 December 2020
 

În legătură cu deciziile luate în cadrul ședinței de lucru al Prim-ministrului cu privire la reglementarea activității, acreditarea școlilor auto și dificultățile în activitatea acestora generate de criza pandemică

 
22 December 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în perioada 26.11.2020 – 10.12.2020, a desfășurat un curs de formare continuă pentru circa 80 de cadre de conducere din învățământul general. Cu genericul „Evaluarea calității în învățământul general”, cursul a inclus ore de prelegere (online), ore de realizare practică a unui segment de evaluare și ore de studiu independent. 

 
04 December 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de șef serviciu, Serviciul managementul documentelor.
I. Atribuțiile de bază ale funcției:

 
04 December 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs, până la data de 12 ianuarie 2021, ora 17:00, pentru următoarele funcții publice vacante:

 

Pages