a a a

Depunerea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării programelor de formare profesională continuă

News

Depunerea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării programelor de formare profesională continuă
15 June 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare profesională continuă.

Perioada depunerii dosarelor: 23 - 26 august 2021.

La data de 16 august 2021, ora 14:00, va fi organizată o ședință de informare on-line cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare continuă, în baza întrebărilor survenite pe parcursul redactării acestora.

Persoana de contact – Arhiliuc Liudmila
Tel.: (022) 78 19 07
E-mail: liudmila.arhiliuc@anacec.md