a a a

Evaluation of organizations

Evaluarea capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate încă nu a demarat fiind în proces de aprobare Metodologia respectivă.