a a a

Webinare informaționale pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ preșcolar

News

Webinare informaționale pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ preșcolar
01 July 2021
 

În perioada 28-30 iunie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a organizat și desfășurat, în regim on-line, 9  webinare informaționale pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ preșcolar incluse de către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) în Planul anual privind evaluarea externă a instituțiilor și de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ general pentru anul de studii 2021-2022. La activitățile de informare/ formare s-au înregistrat și au participat circa 336 cadre de conducere din instituțiile de învățământ general și specialiști OLSDÎ.

În cadrul webinarelor informaționale s-a atras atenție prevederilor metodologice cu privire la procedura de evaluare internă și externă, rolului și importanței autoevaluării obiective, condițiilor de completare a dosarelor de evaluare în vederea evaluării externe periodice, cerințelor conform Metodologiilor pentru completarea rapoartelor de activitate a instituției și a cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ  preșcolar. Ca rezultat a celor analizate și discutate în cadrul activităților de formare/ informare s-a evidențiat necesitatea organizării mai multor activități de instruire în domeniul managementului educațional în mod special pentru directorii  instituțiilor preșcolare din Republica Moldova.

În acest context, ANACEC anunță că planifică, în colaborare cu Centrul Educațional Pro Didactica, să organizeze cursuri de formare continuă cu genericul „Evaluarea calității în învățământul general” pentru cadrele de conducere din învățământul general. Anunțul și alte informații cu privire la organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire vor fi plasate pe pagina web a ANACEC.

Totodată, în vederea informării suplimentare pentru toți factorii interesați asupra organizării eficiente a procesului de evaluare a instituțiilor de învățământ general și evaluarea cadrelor de conducere, propunem spre analiză următoarele surse:

  1. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general 
  2. Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general 
  3. Evaluarea instituților de învățământ general
  4. Evaluarea cadrelor de conducere din învățământul general