a a a

Raportul de activitate al ANACEC pentru anul 2023

News

Raportul de activitate al ANACEC pentru anul 2023
18 March 2024
 

În 2023, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a marcat 5 ani de activitate, timp în care a reușit să demonstreze aportul enorm adus sistemului educațional al Republicii Moldova.

Agenția și-a intensificat activitățile de evaluare a programelor de studii și a instituțiilor prestatoare de servicii educaționale, conform standardelor europene, a organizat și a realizat evaluări în domeniul cercetare și inovare după cele mai bune practici internaționale.

Evaluarea externă a ANACEC în domeniul învățământului superior de către ENQA a constituit o etapă importantă în consolidarea și fortificarea Agenției.

În 2023, asigurarea transparenței în activitatea ANACEC și informarea operativă și completă din prima sursă a publicului larg, dar și a tuturor părților interesate, a continuat să rămână una din priorităţile fundamentale a Agenţiei.

În acest scop, tradițional, echipa ANACEC a elaborat Raportul de activitate al ANACEC pentru anul 2023.

Fiind implicați în elaborare toți angajații Agenției și Consiliul de conducere al ANACEC, raportul este foarte complex și cuprinde mai multe capitole:

  1. Context general;
  2. Elaborarea suportului normativ și metodologic;
  3. Rezultate ale evaluării externe;
  4. Rezultate ale activității de evaluare în cercetare și inovare;
  5. Profilul Comisiilor de evaluare externă, Comisiilor de experți și a Comisiilor de profil;
  6. Activități de comunicare și promovare a Agenției;
  7. Activitatea Consiliului de conducere;
  8. Activități de cooperare;
  9. Resurse umane.

Raportul constituie informație publică și este disponibil pe pagina web a Agenției, în secțiunea ”Transparență”, ”Rapoarte de activitate”.