a a a

Programele de studii superioare acreditate și autorizate în perioada 2016-2020

Press releases

Programele de studii superioare acreditate și autorizate în perioada 2016-2020
31 March 2021

În urma solicitărilor recepționate de la numeroși actanți și beneficiari ai serviciilor educaționale prestate de instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, precum și în vederea asigurării protecției beneficiarilor direcți de programe de studii de nivelul învățământului superior, ANACEC Vă informează cu privire la programele de studii care au fost evaluate extern în vederea acreditării/ autorizării de funcționare provizorie.

Informațiile cu privire la programele de studii evaluate sunt prezentate sub formă de baze de date, cu filtre de căutare și pot fi accesate pe site-ul www.anacec.md.  

Lista programelor de studii superioare de licență, studii integrate și master acreditate, în perioada (2016-2020), poate fi accesată AICI.
Lista programelor de studii superioare de licență, de master și de doctorat autorizate, în perioada 2016-2020, poate fi accesată AICI

Totodată, Vă informăm că în anul de învățământ 2020-2021, ANACEC își concentrează eforturile în vederea organizării și desfășurării procesului de evaluare externă a programelor de studii superioare de master. Deciziile Consiliul de conducere cu privire la programele de studii evaluate în această perioadă pot fi consultate AICI.

Informații suplimentare privind procesul de evaluare externă a calității pot fi găsite și în Rapoartele de activitate ale Agenției