a a a

A fost aprobată Metodologia de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor în cadrul tezelor de doctorat

News

A fost aprobată Metodologia de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor în cadrul tezelor de doctorat
26 December 2023
 

În ședința Consiliului de conducere al ANACEC din 19 decembrie 2023 a fost aprobată Metodologia de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctor, tezelor de doctor habilitat / lucrărilor de sinteză. Metodologia stabilește cerințele pentru depunerea sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctorat / lucrărilor de sinteză, etapele, procedurile și actorii implicați în examinare, modul de luare a deciziilor pe marginea sesizărilor și de analiză a acestora. Actul fost aprobat în urma consultărilor publice cu organizațiile din domeniile cercetării și inovării și vine să implementeze pct. 75 al Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG 497/2019).

Tabelul de sinteză a obiecțiilor și propunerilor la proiect poate fi consultat AICI.

Metodologia de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctor, tezelor de doctor habilitat / lucrărilor de sinteză poate fi consultată AICI.