a a a

Anunț de angajare: Șef serviciu, Serviciul tehnologii informaționale

News

Anunț de angajare: Șef serviciu, Serviciul tehnologii informaționale
28 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de șef serviciu, Serviciul tehnologii informaționale.

 1. Atribuțiile de bază ale funcției:

 • organizează şi coordonează activitatea Serviciului;
 • asigură implementarea actelor normative și legislative, documentelor de politici privind utilizarea și funcționarea TI prin crearea condițiilor necesare;
 • asigură calitatea informațiilor care se conțin în sistemele gestionate și monitorizează în permanență înregistrările informațiilor în aceste sisteme;
 • desfășoară activități de implementare a noilor tehnologii, softuri și utilaje moderne în domeniul său de activitate;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici specifice domeniului său de activitate;
 • oferă suport metodic la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației.
 1. Condiții de participare la concurs

Cerințe obligatorii

 • cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • cunoaşterea cadrului normativ în domeniu;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă – studii superioare în domeniul Tehnologiilor informaționale;
 • experiență de activitate managerială în domeniul Tehnologiilor informaționale de minim 5 ani.

Calități și competențe

 • spirit de inițiativă și angajament față de valorile ANACEC; 
 • spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;
 • abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 • excelente abilități de scriere;
 • abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Pentru participare la concurs se depune dosarul care cuprinde următoarele acte:

 1. scrisoare de intenție (maxim o pagină);
 2. curriculum vitae după modelul EUROPASS;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea   unor specializări;
 4. adeverințele care atestă vechimea în muncă.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 17 februarie 2021, ora 17:00, la adresa de email: contact@anacec.md

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Parascovia Rudei, telefon: 022 78 38 57.