a a a

News

Class: 
ad
20 January 2022
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (proba scrisă).

 
09 December 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prelungește concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante pana la data de 14 ianuarie 2021, ora 17:00

 
09 December 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs, până la data de 14 ianuarie 2022, ora 

 
07 December 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

 
03 December 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea etapei a treia din cadrulconcursului pentru ocuparea funcției publice vacante (interviu).

 
26 November 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcțiiei publice vacante, Specialist principal, Direcția

 
15 November 2021
 

FEDERAȚIA MONDIALĂ A SAVANȚILOR (FMS)

ANUNȚĂ

Concursul Pentru Bursele de Excelență a FMS pentru anul 2022

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2022 de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1, Anexa 2) bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS (Anexa 3)

 
08 November 2021
 

Pe 19 noiembrie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)  și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează un webinar cu genericul „Plagiatul și dreptul de autor”.

 
04 November 2021
 

Proiectul Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării  este elaborat în temeiul actelor normative pentru evaluare în cercetare și inovare, și în conformitate cu atribuțiile ANACEC ce îi revin în asigurarea calității în educație și cercetare.

 

Pages