a a a

Post vacant: Specialist principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională

News

Post vacant: Specialist principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
15 March 2022
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Specialist principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională

Atribuțiile de bază ale funcției:

 • Coordonează procesul de informare și comunicare a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societății civile și mass-media în vederea informării operative și veridice a societății;
 • Stabilește și menține relațiile de comunicare cu mass-media. Monitorizează presa și opinia publică pentru cunoașterea percepției societății în raport cu inițiativele Agenției;
 • Asigură întreținerea și actualizarea datelor pe pagina web a Agenției;
 • Elaborează și redactează comunicate de presă, anunțuri și informații curente de interes public și publică pe website-ul Agenției și pe conturile acesteia în rețelele de socializare;
 • Asigură utilizarea corectă de către partenerii și beneficiarii Agenției a Mărcii ANACEC;
 • Elaborează și coordonează realizarea materialelor informative și de protocol. 

Condiții de participare la concurs
Cerințe obligatorii

 • cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • cunoașterea cadrului normativ în domeniu;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă – superioare de licență sau echivalente, în domeniile științe ale comunicării, relații internaționale. Se acceptă și aplicații ale studenților de la ciclul II.

Calități și competențe

 • spirit de inițiativă și angajament față de valorile ANACEC;
 • spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;
 • abilități de planificare și auto-organizare, realizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 • excelente abilități de scriere;
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Pentru participare la concurs se depune dosarul care cuprinde următoarele acte:

 • Scrisoare de intenție (maxim o pagină);
 • Curriculum vitae după modelul EUROPASS;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul;
 • Adeverințele care atestă vechimea în muncă.

Dosarul urmează a fi depus până la 26 august, ora 16:00, la adresa de email: contact@anacec.md.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:
Donici Valentina, tel: (+373 22) 54 54 11