a a a

Webinare informaționale privind evaluarea externă în învățământul general

News

Webinare informaționale privind evaluarea externă în învățământul general
23 June 2021
 

În perioada 03 - 23 iunie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a organizat și desfășurat 20 webinare informaționale privind evaluarea externă în învățământul general cu genericul „Asigurarea calității educației în instituțiile de învățământ general prin prisma evaluării externe” în regim on-line, pentru pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ general incluse de către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) în Planul anual privind evaluarea externă a instituțiilor și de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general pentru anul de studii 2021-2022. În perioada menționată, activitățile de informare/formare desfășurate online de 7 moderatori ANACEC s-au axat în mod special pe răspunsuri la cele mai frecvente întrebări înregistrate din partea reprezentanților comunității educaționale, printre care:  identificarea și prezentarea dovezilor, elaborarea Rapoartelor, completarea Dosarului de evaluare externă, etapele și specificul evaluării interne și externe în învățământul general.  În cadrul webinarelor au participat peste 750 de  cadre de conducere din instituțiile de învățământ general din 35 de raioane din Republica Moldova. 

În perioada 28-30 iunie 2021,  ANACEC va continua organizarea webinarelor informaționale cu subiectul „Repere metodologice privind elaborarea Raportului de activitate a instituțiilor și a Raportului de activitate a cadrului de conducere din învățământul general” orientate pentru cadrele de conducere din instituțiile preșcolare din Republica Moldova

Doritorii de a participa la aceste activități de informare/ formare în se pot înregistra on-line până la 25.06.2021, prin completarea Formularului de participare.