a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă

News

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă
12 March 2024
 

Pe parcursul lunilor ianuarie și februarie 2024, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de două luni de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de master și licență din Învățământul Superior:

  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat.

Evaluarea externă în vederea acreditării a programelor de Formare Continuă:  

  • SRL „FORGALES”, SRL Centrul de instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO”, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești, SRL „VLADMICONNAT”.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  

  • SRL „AUTOMOTO CLUB”, SRL „INTELLIGENT DRIVER”, SRL „DAN-VAD-AUTO”, Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi, SRL „Autotest Centru”.

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  •  Școala Profesională Ștefan Vodă, Școala Profesională, or. Nisporeni, ULIM, Colegiul A. Mateevici.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • Colegiul Gheorghe Asachi, Lipcani, Colegiul de construcții din Hîncești.