a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă și Învățământul Superior

News

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă și Învățământul Superior
01 December 2022
 

Pe parcursul lunii noiembrie, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă și Învățământul Superior, atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluare externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de o lună de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Formare Continuă:

  •  SRL „DELCO”, Universitatea Tehnică a Moldovei și ÎS Centrul de instruire „Inmacom-Didactic”.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  

  • Asociația Obștească Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale și SRL  „Perfect Beauty Face”.

Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor din Învățământul General:

  • Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” și Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din Chișinău.

Evaluarea externă periodică a instituțiilor publice din Învățământul General:

  • Creșa-grădiniță nr. 5 „Bucuria” și Grădinița- creșă nr. 15 din Chișinău, Gimnaziul-Grădiniță „Constantin Negruzzi” din s. Tîrnova, r-nul Dondușeni, Grădinița nr. 1 s. Ciuciulea, r-nul Glodeni, Grădinița de copii din s. Răcăria, r-nul Rîșcani.

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de master și licență din Învățământul Superior:

  • Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova.

Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în luna decembrie Comisiilor de profil spre validare și Consiliului de conducere spre aprobarea deciziilor.