a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și Învățământul Superior

News

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și Învățământul Superior
05 July 2023
 

Pe parcursul lunii iunie, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și Învățământul Superior, atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de o lună de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de master și licență din Învățământul Superior:

  • Universitatea de Stat din Comrat

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • IP Școala Profesională din Florești,  IP Școala Profesională din Ceadîr - Lunga, UTA Găgăuzia, IP Școala Profesională nr. 5 din mun. Chișinău, IP Școala Profesională nr.1 or. Cahul

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în luna iulie Comisiilor de profil spre validare și Consiliului de conducere spre aprobarea deciziilor.