a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă și Învățământul General

News

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă și Învățământul General
28 February 2023
 

Pe parcursul lunii februarie, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă și Învățământul General, atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de o lună de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • IP Colegiul de Ecologie din Chișinău.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • IP Colegiul „Mihail Ceachir” din Comrat.

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Formare Continuă:

  •  AO Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR” , SRL „Practic auto”, SRL „TRISTAN-AUTO”, SRL „CONCEPT UNIC”, Întreprinderea de Stat Combinatul Republican de Instruire Auto, IP Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  

  • SRL „AUTOCONDU”.

Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor din Învățământul General:

  • Liceul Teoretic Alexei Mateevici, or. Cricova, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Anenii  Noi, Liceul de Creativitate și Inventică „PROTALENT” și Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate” din Chișinău.

Evaluarea externă periodică a instituțiilor din Învățământul General:

  • Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, s. Bravicea, r-nul Călărași, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, or. Căușeni, Creșa-Grădinița nr. 150, or. Chișinău.

Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în luna martie Comisiilor de profil spre validare și Consiliului de conducere spre aprobarea deciziilor.