a a a

Training de formare „Teachers job shadowing and students career orientation”

News

Training de formare „Teachers job shadowing and students career orientation”
02 April 2024
 

În atenția elevilor și cadrelor didactice din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT).

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în colaborare cu Startup Szeged și MeOut Group cu suportul Comisiei Europene, în cadrul proiectului „INVEsT in you: promote international traineeship programs for Armenian, Georgian and Moldovan students in Central Europe. (IN-VET)” Project (ERASMUS-EDU-2023-CB-VET) organizează, pentru cadrele didactice și elevii din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT) trainingul de formare „Teachers job shadowing and students career orientation”.

Grupul țintă:

Cadrele didactice (2 persoane) și elevii (9 persoane) din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic

(vor fi selectați 9 elevi și 2 cadre didactice din numărul total al candidaților)

Perioada și locul desfășurării:

12–17 Mai 2024, or. Balatonszárszó, Ungaria

Data limită de depunere a dosarelor:

10 aprilie 2024

 

Scopul activității:

 • Elevii vor beneficia de traininguri de orientare profesională și își vor dezvolta competențele antreprenoriale.
 • Cadrele didactice vor avea posibilitatea să-și consolideze abilitățile referitor la pregătirea studenților pentru programe și mobilități internaționale ulterioare.

Condiții de participare:

 • Elevi:
 • Vârsta până la 20 ani;
 • Cunoașterea limbii engleze (nivel B2);
 • Deținerea Pașaportului valabil cel puțin până la 01 septembrie 2024.
 • Cadre didactice:
 • Cunoașterea limbii engleze (nivel B2);
 • Deținerea Pașaportului valabil cel puțin până la 01 septembrie 2024.

 

Componența dosarului de participare:

 • Elevi:
 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia Pașaportului;
 • Scrisoare de motivare (scrisoarea nu va depăși 1 pagină și va conține o succintă prezentare a candidatului precum și argumentele în favoarea participării la activitatea anunțată);
 • Adeverință privind reușita academică;
 • Adeverință de elev;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Acordul privind deplasarea peste hotarele țării semnat de părinții elevului.
 • Cadre didactice:

 

Modalitatea de depunere a dosarelor:

Dosarele vor fi expediate la adresa directia.iptfc.anacec@gmail.com în format electronic Pdf.

Pentru informații suplimentare sugerăm să apelați la nr. de telefon: 022781907.