a a a

Sesiunea de formare pentru dezvoltarea capacității instituționale a ANACEC

Press releases

Sesiunea de formare pentru dezvoltarea capacității instituționale a ANACEC
18 January 2024

În perioada 15-16.01.2024, Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune de instruire cu durata de 2 zile pentru dezvoltarea capacității instituționale a ANACEC. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Reforma învățământului superior” finanțat de Banca Mondială.

Această reformă în Republica Moldova va fi realizată prin procesul de raţionalizare a reţelei de universităţi din ţară, mecanisme de finanţare noi şi proiectul învăţământului superior. Obiectivul de dezvoltare al proiectului presupune stabilirea unui cadru pentru îmbunătățirea și monitorizarea calității, precum și îmbunătățirea relevanței pe piața forței de muncă a învățământului superior în Republica Moldova.

În calitate de formator al sesiunii a fost Cristina Ghițulică, expert MHEP, Director ARACIS, vicepreședinte ENQA.

Pe parcursul celor două zile au fost abordate mai multe subiecte ce vizează dezvoltarea capacității instituționale a ANACEC și anume:

  • Bune practici cu privire la realizarea unor analize tematice în concordanță cu ESG;
  • Constatările și recomandările formulate de către panelul de evaluare în cadrul procesului de evaluare externă a ANACEC;
  • Identificarea unor teme de interes pentru dezvoltarea de studii și analize tematice și stabilirea reperelor metodologice;
  • Bune practici cu privire la dezvoltarea și implementarea procedurilor de asigurare internă a calității la nivelul agențiilor de asigurare a calității;
  • Independența instituțională, operațională și în ceea ce privește procedurile de evaluare externă a calității.

La sesiunea de formare au participat reprezentanți ai ANACEC și MEC, care și-au expus punctul de vedere asupra subiectelor discutate, au venit cu propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea și fortificarea proceselor și activităților ce au loc în Agenție.

Evenimentul a avut loc în incinta Universității Tehnice a Moldovei.