a a a

Sesiune de formare pentru experții evaluatori ai programelor de formare profesională în Învățământul Profesional Tehnic  

News

Sesiune de formare pentru experții evaluatori ai programelor de formare profesională în Învățământul Profesional Tehnic  
08 February 2022
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Va informează că în perioada 15.02.2022 – 16.02.2022, în intervalul orelor 15.00 - 17.00, Direcția evaluare în învățământul profesional tehnic și formare continuă, va organiza sesiunea de formare pentru experții evaluatori ai programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic, în format on-line.

În cadrul sesiunii se vor discuta:

  • Particularitățile aplicării Standardelor de acreditare, a criteriilor și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea programelor de învățământ profesional tehnic conform Metodologiei de evaluare externă și Ghidului de evaluare externă.
  • Cerințe și modalități de perfectare a Fișei vizitei și a Raportului de evaluare externă de către experții evaluatori.

Telefoane pentru contact: 

(022) 78-19-07; (022) 78 38 53.
 

Link-ul pentru conectare:

https://meet.google.com/fjk-gewz-ete