a a a

Recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master

News

Recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master
12 January 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că, în perioada 11-15 ianuarie 2021, Direcția evaluare în învățământul superior a demarat procesul de recepționare a dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master din următoarele domenii generale de studiu:

011 Științe ale educației

041 Științe economice

072 Tehnologii de fabricare și prelucrare

073 Arhitectură și construcții.

Menționăm că, în perioada de referință, vor fi recepționate cererile și dosarele de evaluare externă pe suport hârtie și în format electronic, conform Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 (Anexa 1) și  cerințelor Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18.05.2016 cu modificările ulterioare (Anexa nr.1).

Programul de recepționare a cererilor și dosarelor de evaluare externă: 8:00-16:00.