a a a

Post vacant: șef serviciu, Serviciul Managementul Documentelor

News

Post vacant: șef serviciu, Serviciul Managementul Documentelor
28 October 2021
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de șef serviciu, Serviciul Managementul Documentelor.

          I. Atribuțiile de bază ale funcției:

 1. asigurarea realizării procesului de elaborare, promovare și implementare a instrucțiunilor/regulamentelor cu privire la managementul documentelor;
 2. organizarea eficientă a fluxului intern de documente în cadrul Agenției;
 3. elaborarea rapoartelor/notelor informative privind managementul intern al documentelor;
 4. acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor în vederea organizării lucrărilor de secretariat;
 5. coordonarea procesului de administrare a sistemului informațional „e-Management”;
 6. asigurarea managementului administrativ al serviciului.
 7. Asigurarea managementului administrativ al serviciului.

         II. Responsabilități:

 1. respectarea prevederile legislației în vigoare referitor la ţinerea lucrărilor de secretariat în cadrul Agenției;
 2. stabilirea şi respectarea termenilor de examinare a documentelor;
 3. efectuarea controlului asupra executării în termen a documentelor;
 4. asigurarea protecției și buna păstrare a documentelor în cadrul Agenției.

        III. Condiții de participare la concurs:

Cerințe obligatorii

 1. cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 4. cunoaşterea cadrului normativ în domeniu;
 5. capacitate deplină de exerciţiu;
 6. studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă – studii superioare de licență / de master sau echivalente;
 7. cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Calități și competențe

 1. spirit de inițiativă și angajament față de valorile ANACEC; 
 2. spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 3. nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 4. abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;
 5. abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 6. excelente abilități de scriere;
 7. abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Pentru participare la concurs se depune dosarul care cuprinde următoarele acte:

 1. scrisoare de intenție (maxim o pagină);
 2. curriculum vitae după modelul EUROPASS;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative).

Dosarul urmează a fi depus până la data de 25 februarie 2022, ora 16:00, la adresa de email: contact@anacec.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare:
Parascovia Rudei, telefon: 022 78 38 57.