a a a

Post vacant: șef serviciu, Serviciul managementul documentelor

News

Post vacant: șef serviciu, Serviciul managementul documentelor
04 December 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de șef serviciu, Serviciul managementul documentelor.
I. Atribuțiile de bază ale funcției:

 1. elaborarea proiectelor de instrucțiuni/regulamente în vederea asigurării unui management eficient al documentelor;
 2. evidența și circulația documentelor: recepționarea, înregistrarea, repartizarea, expedierea și controlul executării în termen a documentelor;
 3. procesarea documentelor: să răspundă la o adresă (scrisoare), să întocmească un raport la necesitate, elaborarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor;
 4. acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor în procesul de arhivare a documentelor.

II. Responsabilități

 1. respectarea prevederile legislaţiei în vigoare referitor la ţinerea lucrărilor de secretariat în cadrul Agenției;
 2. stabilirea şi respectarea termenilor de examinare a documentelor;
 3. efectuarea controlului asupra executării în termen a documentelor;
 4. asigurarea protecției și buna păstrare a documentelor în cadrul Agenției.

III. Condiții de participare la concurs
Cerințe obligatorii

 1. cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 4. cunoaşterea cadrului normativ în domeniu;
 5. capacitate deplină de exerciţiu;
 6. studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă – studii superioare de licență / de master sau echivalente;
 7. cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office.

Calități și competențe

 1. spirit de inițiativă și angajament față de valorile ANACEC; 
 2. spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 3. nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 4. abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;
 5. abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 6. excelente abilități de scriere;
 7. abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Pentru participare la concurs se depune dosarul care cuprinde următoarele acte:
1. scrisoare de intenție (maxim o pagină);
2. curriculum vitae după modelul EUROPASS;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. adeverințele care atestă vechimea în muncă.
Dosarul urmează a fi depus până la data de 12 ianuarie 2021, ora 17:00, la adresa de email: contact@anacec.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Parascovia Rudei, telefon: 022 78 38 57.