a a a

Noi oportunități de colaborare abordate de către AȘM și ANACEC

Press releases

Noi oportunități de colaborare abordate de către AȘM și ANACEC
15 February 2024

Intensificarea colaborării între Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) semnalează un pas important în direcția consolidării domeniilor cercetării și inovării în Republica Moldova. Într-un context marcat de aspirațiile de integrare europeană, discuțiile dintre președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, și președintele ANACEC, conf., dr.ing. Andrei CHICIUC, pe data de 15 februarie 2024, au deschis noi orizonturi pentru cooperare în domeniile educației, cercetării și inovării. Aceste dialoguri au subliniat angajamentul ambelor instituții de a sprijini integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA), cu scopul de a promova excelența academică și de a facilita libera circulație a cercetătorilor și a ideilor.

Discuțiile s-au axat pe necesitatea de a aborda cu prioritate calitatea cercetărilor și a studiilor superioare de învățământ, evaluarea performanțelor de cercetare și a instituțiilor de cercetare, conform normelor și codurilor naționale relevante. Importanța atragerii tinerilor către cercetare și studii avansate a fost de asemenea evidențiată, recunoscându-se nevoia de a optimiza cadrul legal și regulamentar pentru studiile doctorale și postdoctorale, și de a oferi condiții propice pentru dezvoltarea carierelor științifice ale tinerilor cercetători.

De asemenea, s-a recunoscut importanța strategică a îmbunătățirii accesului la finanțare pentru cercetare, în special prin granturi destinate studiilor postdoctorale și doctorale, cu scopul de a stimula inovarea și a consolida baza de cercetare a țării. A fost subliniată necesitatea de a crește participarea tinerilor din domeniile științelor exacte, în contextul statisticilor îngrijorătoare privind înmatricularea în programele de studii superioare de licență, masterat, doctorat și postdoctorat.

În concluzie, întâlnirea dintre Președinții AȘM și ANACEC a marcat un moment important pentru definirea unei noi agende comune de colaborare, având ca obiective actualizarea și modernizarea proceselor de cercetare, inovare și educație. Această colaborare este esențială pentru promovarea cercetării la nivel național și internațional, pentru formarea de cadre înalt calificate și pentru asigurarea unor standarde de excelență în educație și cercetare. Astfel, eforturile conjugate ale AȘM și ANACEC sunt fundamentale pentru atingerea aspirațiilor de integrare a Republicii Moldova în comunitatea științifică europeană și pentru consolidarea poziției țării pe scena internațională a cercetării și inovării.