a a a

Metodologia de evaluare externă a calității

Press releases

Metodologia de evaluare externă a calității
22 February 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare informează instituțiile de învățământ că Guvernul Republicii Moldova (HG nr. 79 din 16.02.2022, publicat: 18.02.2022 în MO Nr. 45-52 art. 110) a modificat Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă - vezi AICI.

Ca urmare a implementării noilor prevederi, se va modifica procesul de evaluare externă a calității instituțiilor de învățământ și programelor de studii.

Prezentăm principalele noutăți ale Metodologiei modificate:

 • Evaluarea externă a calității poate fi organizată per program de studii sau grup de programe de studii din același domeniu de formare profesională inclusiv programe interdisciplinare.
 • Școlile doctorale obțin autorizare de funcționare provizorie/acreditare, odată cu autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor sale de studii.
 • Instituția de învățământ superior/ profesional tehnic care a obținut acreditare pentru cel puțin un program de studii într-un domeniu de formare profesională inițială este în drept să organizeze programe de formare continuă de maximum 20 credite/600 de ore în acest domeniu, respectiv se consideră autorizate să funcționeze provizoriu, însă nu sunt exceptate de la procedura de acreditare.
 • Inițierea procedurii de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență se realizează dacă programul are promoție în fiecare an din ultimii 5 ani.
 • Inițierea procedurii de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de formare continua se realizează dacă programul are promoție în ultimii 5 ani.
 • Includerea obligatoriu a unui expert internațional în componența nominală a membrilor Comisiei de evaluare externă în cazul acreditării programelor de doctorat și a instituțiilor de învățământ superior.
 • În cazuri excepționale, condiționate de factori externi, care limitează accesul persoanelor în cadrul instituțiilor ce urmează a fi evaluate, activitățile prevăzute în cadrul vizitelor de evaluare externă a calității pot fi realizate online, pe platforme de comunicare la distanță, stabilite de comun acord cu instituția de învățământ.
 • În cazul programelor de formare profesională continuă cu un număr de până la 900 de ore (30 credite), preconizate a fi realizate în limitele a 6 luni, consecutive, la inițierea unui nou program sau fondarea unei noi instituții de învățământ, evaluările externe în vederea autorizării de funcționare provizorie și în vederea acreditării instituției/programului de studii sunt realizate într-o singură evaluare externă, constituită din 2 etape: în vederea autorizării de funcționare provizorie și în vederea acreditării.
 • În cazul în care ponderea nivelului de realizare a fiecărui standard de acreditare constituie cel puțin 50% din care standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor va avea nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii sau a instituției de învățământ.
 • În cazul în care ponderea nivelului de realizare a fiecărui standard de acreditare constituie cel puțin 90%, din care standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor si, respectiv, standardul de acreditare 5. Personalul academic vor avea nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune acreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ pentru o perioadă de 5 ani.
 • În cazul în care ponderea nivelului de realizare a standardelor de acreditare constituie 60-90%, din care standardul de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor si, respectiv, standardul de acreditare 5. Personalul academic vor avea nivelul de realizare 100%, Consiliul de conducere al Agenției propune acreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ doar după înlăturarea neconformităților depistate, în termen de până la 6 luni, demonstrat printr-un raport exhaustiv.

Totodată, este completat standardul de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe formabil cu un criteriu suplimentare pentru evaluarea școlilor auto.

Prevederile Metodologiei modificate nu vor fi aplicate în procesul de evaluare externă a calității instituțiilor de învățământ și programelor de studii inițiat de Consiliul de conducere al Agenției până la data de 18.02.2022.