a a a

Extinderea perioadei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general

News

Extinderea perioadei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general
07 February 2024
 

ANACEC anunță prelungirea perioadei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general până la data de 05.03.2024.

Domeniul de activitate:

Educație și Cercetare

Perioada de activitate:

4 (patru) ani

Perioada de depunere a documentelor:

07.02.2024 – 05.03.2024

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare la concurs va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau electronic.

Telefon: (+373 22) 54 54 11

E-mail: contact@anacec.md

Adresa: Chișinău, șos. Hîncești 38A, et.1, bir. 107.

Sarcini de bază ale membrilor Comisiei de profil:

a) participă la elaborarea standardelor și metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate;

b) organizează, în comun cu direcția de specialitate a ANACEC, concursul pentru selectarea experților - evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii;

c) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate și înaintează propuneri de decizii în baza acestora;

d) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea de titluri științifice și/sau științifico-didactice;

b) vechimea în muncă de cel puțin 5 (cinci) ani în domeniul de activitate;

c) cunoașterea limbii române;

d) lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (tip Europass);

c) copiile legalizate (legalizarea poate fi realizată în cadrul instituției în care activează candidatul sau la ANACEC) ale actelor de studii, de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice;

d) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al comisiei de profil;

e) scrisoarea de motivare (maxim o pagină);

f) declarația pe propria răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;

g) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Acte normative ce vizează activitatea membrilor în Comisiile de profil:

a) Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17. 07.2014;

b) Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 327 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

 

Notă: Nu pot participa la concurs persoanele care dețin funcții de demnitate publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională sau directori ai instituțiilor de învățământ și/sau de cercetare cu statut de persoană juridică independentă, pe perioada exercitării mandatului.

                                                                                                   

Informații suplimentare la tel. (022) 78 10 58.