a a a

DEPUNEREA DOSARELOR DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE/ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ÎPT

News

DEPUNEREA DOSARELOR DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE/ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ÎPT
09 November 2020
 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED.

Perioada de depunere a dosarelor: 14 - 18 decembrie 2020.

La data de 07 decembrie 2020, ora 15:00, în format online, va fi organizată o ședință de informare cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare profesională, în baza întrebărilor survenite pe parcursul redactării acestora.  

Telefoane pentru contact: (022) 78 19 07; (022) 78 38 55; (022) 78 38 53.
E-mail: ivan.volentiri@anacec.md, ludmila.hanganu@anacec.md.