a a a

Decernarea premiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării

News

Decernarea premiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării
27 May 2022
 

În data de 27 mai 2022, la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a desfășurat ceremonia de decernare a distincțiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării. 

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea distincției „Cristalul Calității”, diplome de laureat  au fost înmânate:

  • unei personalități notorii – Victoria Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar, pentru activitate îndelungată și prodigioasă în domeniul asigurării calității cercetării în Republica Moldova; 
  • la 5 experți ai ANACEC – dr.hab, conf.univ. Valerian Cerempei, dr.hab., conf.univ. Mihai Șleahtițchi, dr., conf.cerc. Tamara Leah, dr., conf.cerc. Vladimir Izbaș și dr., conf.univ. Stela Milicenco, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a personalului științific și științifico-didactic;
  • unui partener național al ANACEC – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității în cercetare prin dezvoltarea și menținerea instrumentelor informatice;
  • la 14 câștigători ai Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2021”.

În funcție de specialitatea științifică a tezelor de doctorat de excelență, premiile laureaților concursului „Teza de doctorat de excelență a anului 2021” poartă numele unor personalități științifice marcante din Republica Moldova - Anatolie Jacotă, Constantin Turtă, Vasile Pavelcu, Haralamb Vasiliu, Nichita Smochină, Natalia Gheorghiu, Eugeniu Grebenicov, Virgil Mândâcanu, Ion Dediu, Vasile Coroban, Anton Crihan.

Acest concurs, inițiat de către Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare, a ajuns la cea de-a 12 ediție. În ediția din acest an, au fost înaintate la concurs, de către comisiile de experţi în domeniul atestării, 28 de teze, inclusiv 4 teze de doctor habilitat și 24 de teze de doctor. Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifice a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate. În urma evaluării tezelor de către Comitetul de concurs au fost desemnate 3 teze de doctor habilitat de excelenţă și 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane.

Conducătorilor și consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor le-au fost decernate diplome de merit.

Lista integrală a laureaților concursului o puteți accesa AICI 

Imagini de la înmânarea premiilor pot fi accesate AICI